Otključavanje navigacija

Uz pomoć otključavanja navigacije dobijate mogućnost ubacivanje više vrsta programa na jednu navigaciju. Tu se otvaraju nove opcije operativnog sistema same navigacija kao recimo ubacivanje nekih aplikacija za WINCE operativni sistem.

otkljucavanje navigacija

Naš savet je da otključavanje navigacije radite isključivo kada ste prinuđeni da menjate navigacioni program iz razloga što ostale funkcije koje se dobijaju su bespotrebne za jedan GPS uređaj.